اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
نیروگاه‌ برق آبی اردل
موضوع:
احداث پروژه نیروگاه‌های بسته اردل با ظرفیت نصب 19/9 مگاوات
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
نوع پروژه:
EPC
کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مدت زمان اجرا:
42 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1392/07/09
نیروگاه‌ برق آبی اردل نیروگاه‌ برق آبی اردل نیروگاه‌ برق آبی اردل