اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
تصفیه خانه آب بیرجند
موضوع:
طراحی، تدارک، تهیه، ساخت، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از تصفیه خانه آب شهر بیرجند به روش RO با محوریت حذف کرم و بهبود وضعیت سختی و شوری آب
آخرین وضعیت پروژه:
خاتمه یافته
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
EPC
کارفرما:
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی
مدت زمان اجرا:
29 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
86/04/28
تصفیه خانه آب بیرجند تصفیه خانه آب بیرجند تصفیه خانه آب بیرجند