اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
احداث تصفیه خانه آب سردشت
موضوع:
طراحی و ساخت و راه اندازی تصفیه خانه آب سردشت
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
نوع پروژه:
EPC
کارفرما:
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مدت زمان اجرا:
24 ماه
تاریخ امضای قرارداد: