اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
ایستگاه‌های پمپاژ خلیج‌فارس
موضوع:
انجام عملیات سیویل و ساختمانی احداث ایستگاه‌های پمپاژ 5 و 6
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
نوع پروژه:
C
کارفرما:
شرکت احداث خط انتقال آب صنایع شاخص
مدت زمان اجرا:
36 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1393/09/11
 ایستگاه‌های پمپاژ خلیج‌فارس  ایستگاه‌های پمپاژ خلیج‌فارس