اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
مشارکت FAM سنگان- گندله‌سازی
موضوع:
احداث کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت 2/5 میلیون تن در سال
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
شرکت فکور صنعت تهران شرکت آسفالت طوس شرکت ماشین‌سازی ویژه
نوع پروژه:
EPCF
کارفرما:
شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی
مدت زمان اجرا:
36 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1392/12/13