اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه
موضوع:
تهیه، ساخت، حمل و نصب و احداث و راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب آشخانه
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
مدت زمان اجرا:
24 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1391/04/02
تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه تصفیه‌خانه فاضلاب آشخانه