اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو
موضوع:
احداث و تهیه و نصب تجهیزات خطوط انتقال سد ماملو
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
مدت زمان اجرا:
8 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
91/02/9
احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو احداث ، تهیه و نصب تجهیزات اتاق شیرآلات سد ماملو