اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
دستگاه آب شیرین کن قشم
موضوع:
طراحی، تأمین، نصب و راه‌اندازی 2 دستگاه آب شیرین کن هر کدام به ظرفیت 1000 مترمکعب در روز
آخرین وضعیت پروژه:
خاتمه یافته
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
EPC
کارفرما:
شرکت آب و برق تأسیسات قشم
مدت زمان اجرا:
3ماه
تاریخ امضای قرارداد:
90/02/13
دستگاه آب شیرین کن قشم دستگاه آب شیرین کن قشم