اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
مسکن مهر 220 واحدی هشتگرد
موضوع:
تأمین زمین، طراحی، آماده‌سازی و ساخت و احداث واحدهای مسکونی مهر
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
مدت زمان اجرا:
تاریخ امضای قرارداد:
89/11/19
مسکن مهر 220 واحدی هشتگرد مسکن مهر 220 واحدی هشتگرد