اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
تصفیه خانه دهخدا
موضوع:
تهیه و تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی و احداث تصفیه خانه آب کارخانه شکر دهخدا
آخرین وضعیت پروژه:
خاتمه یافته
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
مدت زمان اجرا:
12 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
89/09/10
تصفیه خانه دهخدا تصفیه خانه دهخدا تصفیه خانه دهخدا