اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
گلفا 3
موضوع:
تأمین و اجرای عملیات خاکی، بتنی، ساختمانی، تاسیساتی و معماری پروژه 2 میلیون تن کنسانتره خط 3 گلفا
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
C
کارفرما:
شرکت فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا:
12 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
1393/04/11
گلفا 3 گلفا 3 گلفا 3