اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
گلفا1 و 2
موضوع:
عملیات ساختمانی پروژه احداث کارخانه چهار میلیون تن کنسانتره سیرجان (دوخط هر کدام به ظرفیت 4 میلیون تن)
آخرین وضعیت پروژه:
خاتمه یافته
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
C
کارفرما:
شرکت فکور صنعت تهران
مدت زمان اجرا:
29 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
89/12/15
گلفا1 و 2 گلفا1 و 2 گلفا1 و 2