اطلاعات پروژه:

عنوان پروژه:
تصفیه‌خانه فاضلاب همدان
موضوع:
خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه‌اندازی برای عملیات باقیمانده کارهای ساختمانی و تجهیزاتی تصفیه‌خانه فاضلاب همدان
آخرین وضعیت پروژه:
در حال اجرا
شرکت های همکار:
-
نوع پروژه:
PC
کارفرما:
شرکت آب و فاضلاب استان همدان
مدت زمان اجرا:
30 ماه
تاریخ امضای قرارداد:
90/04/23
تصفیه‌خانه فاضلاب همدان تصفیه‌خانه فاضلاب همدان تصفیه‌خانه فاضلاب همدان