مشتریان عمده

شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری

شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری http://www.cbrw.ir

شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس

شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس http://was-co.ir

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران http://fa.iwpco.ir

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی http://nimidco.com/

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی

شرکت  سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی http://www.skhrw.ir

شرکت فولاد شرق کاوه

شرکت فولاد شرق کاوه http://www.eaststeelco.com

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو http://www.chadormalu.com

سازمان شیلات ایران

سازمان شیلات ایران http://www.nfccompany.com

سازمان آب منطقه ای قم

سازمان آب منطقه ای قم http://www.qmrw.ir

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان http://www.smrw.ir

شرکت آب و برق تأسیسات قشم

شرکت آب و برق تأسیسات قشم http://www.quc.ir

سازمان نوسازی شهر تهران

سازمان نوسازی شهر تهران http://nosazi.tehran.ir