افتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

ماشین سازی ویژه

افتتاح تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

معاون اول رئیس جمهوری جناب آقای جهانگیری به همراه وزیر محترم نیرو جناب آقای چیت­چیان روز شنبه 28 شهریور ماه 1394 در جریان سفر به استان خراسان جنوبی؛ تصفیه­ خانه آب شرب شهر بیرجند را افتتاح نمودند. هدف از تاسیس این تصفیه خانه، تصفیه آب به منظور تأمین بخشی از نیاز آب شرب بیرجند با محوریت حذف فلزات سنگین و سخت و همچنین اتصال منابع آب به تصفیه خانه و مخازن توزیع آب شهر با دیدگاه توزیع یکنواخت آب از لحاظ کمی و کیفی است.در ساخت این تصفیه­ خانه از راکتورهای شیمیایی بومی سازی شده استفاده شده است. استفاده از راکتورهای شیمیایی در ساخت این تصفیه­ خانه سبب به حداقل رسیدن هدر رفت آب می­گردد که از این لحاظ تصفیه خانه آب بیرجند یکی از تصفیه‌خانه‌های پیشرفته‌ کشور محسوب می‌شود .