خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

 

شركت ماشين سازي ويژه  با سابقه‌اي طولانی در زمينه مديريت و اجراي پروژه‌هاي عمراني ، آب و فاضلاب صنعتي و بهداشتي در داخل و خارج از كشور خود را متعهد به رعايت اصول مشتري مداري و برآورده ساختن نيازهاي كارفرما دانسته و بدينوسيله با استقرار ، اجرا و برقرار نمودن الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت   ISO 9001:2008 رئوس خط مشي كيفيت خود را به شرح ذیل اعلام مي‌نماید .  

  • اجرای کلیه پروژه ها مطابق با استانداردهای فنی - مهندسی در جهت افزایش رضایت مشتریان
  • افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان
  • بهبود مستمر  اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

دراين راستا خود را به برآورده نمودن الزامات استاندارد فوق الذکرو جهت دستیابی به رضایت مشتری متعهد دانسته و با همکاری تمامي كاركنان در اين مسير حركت مي‌نمايیم 

HSE

 

شركت ماشين سازي ويژه  با سابقه‌اي طولانی در زمينه مديريت و اجراي پروژه‌هاي عمراني ، آب و فاضلاب صنعتي و بهداشتي در داخل و خارج از كشور خود را متعهد به رعايت اصول مشتري مداري و برآورده ساختن نيازهاي كارفرما دانسته و بدينوسيله با استقرار ، اجرا و برقرار نمودن الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت   ISO 9001:2008 رئوس خط مشي كيفيت خود را به شرح ذیل اعلام مي‌نماید .  

  • اجرای کلیه پروژه ها مطابق با استانداردهای فنی - مهندسی در جهت افزایش رضایت مشتریان
  • افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان
  • بهبود مستمر  اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

دراين راستا خود را به برآورده نمودن الزامات استاندارد فوق الذکرو جهت دستیابی به رضایت مشتری متعهد دانسته و با همکاری تمامي كاركنان در اين مسير حركت مي‌نمايیم